mezinárodní setkávání
zoo-sběratelů a zoo-nadšenců

international meetings of
zoo-collectors and zoo-fans