ZOOfanatika
 

9. ročník ZooFanatiky se uskuteční 8. - 10. dubna 2022 v Zoo Ostrava. Kompletní informace o všem jsou dispozici.
Ubytování bylo domluvené na Vysokoškolských kolejích, ale vzhledem k aktuální situaci dostali přednost uprchlíci z Ukrajiny. Velmi podobné je to i v jiných ubytovacích zařízeních - většina jich dala část své kapacity k dispozici pro Ukrajince a proto nejsme schopni rezervovat ubytování pro tak velkou skupinu. Každý si musí zajistit své vlastní ubytování - ubytování pro jednotlivce by neměl být problém.

Domluvili jsme se, že výtěžek aukce bude předán Ukrajinské asociaci zoologických zařízení a akvárií (UAZA) a použit na pomoc ukrajinským zoo. Proto budeme velmi rádi za každý hodnotnější předmět do aukce - pokud něco takového máte, určitě to přivezte.

ZooFanatika 2022
informaceprogramúčastnícijídelní lístekpřihláška

Na našem Facebooku si můžete domluvit společné ubytování nebo třeba spolujízdu (ta je vhodná i s ohledem na ubytování).
 The 9th year of ZooFanatika will take place 8th - 10th April 2022 in Ostrava Zoo. Complete information about everything is available.
Accommodation was arranged at the University Dormitories, but due to the current situation, preference was given to refugees from Ukraine. Very similar situation is also in other accommodation facilities - most of them have made part of their capacity available to Ukrainians and therefore we are not able to book accommodation for such a large group. Everyone must arrange their own accommodation - accommodation for individuals should not be a problem.

We agreed that the proceeds of the auction will be donated over to the Ukrainian Association of Zoos and Aquariums (UAZA) and used to help Ukrainian zoos. That's why we will be very happy for any more valuable item for the auction - if you have something like that, be sure to bring it.

ZooFanatika 2022
informationscheduleparticipantsmenu
application form

On our Facebook, you can arrange shared accommodation or carpool for example (what is appropriate also with regard to accommodation).
 


 
     
     
             
     
     
             
           
           
             
 
ZOOfanatika 2014 - 2019
Datum poslední aktualizace: 09. 01. 2022 • Date of last actualization:09. 01. 2022