Informace o ZOOfanatice pro zoo
 
ÚČAST NA PREZENTACI A VÝPRODEJI
Zúčastnit prezentace a výprodeje materiálů se může kterákoli zoo zdarma (včetně zbytku sobotního programu).

O co jde?
          Na předem určeném místě (obvykle v některém pavilonu) každá zoo, která se prezentace a výprodeje účastní, dostane k dispozici jeden stůl. Primárně tato akce slouží k dvěma účelům - k prezentaci té které zoo (transparenty, propagační materiály, komunikace s návštěvníky) a k výprodeji skladových zásob propagačních materiálů, suvenýrů apod. Ovšem je na každé zoo jak svůj stůl a čas na ZOOfanatice využije. Možné jsou např. různé interakce s návštěvníky (především s dětmi), v minulosti šlo třeba o reklamně-prodejní akci nových knih (Dvůr Králové).
          Výprodej skladových zásob je obvykle za snížené až dumpingové ceny (což není podmínkou), některé materiály se rozdávají zdarma.

Kdy probíhá?
          Vždy v sobotu dopoledne od 8.00 do 13.00, přičemž do začátku otvírací doby zoo je tato akce pro účastníky ZOOfanatiky (obvykle do 9.00), poté pro veřejnost. Jak ZOOfanatika, tak samotný výprodej je několik měsíců předem anoncován na Facebooku a internetových stránkách ZOOfanatiky, pořádající zoo i některých dalších. Co se týče prezentace a výprodeje, jsou průběžně zveřejňováni i konkrétní přihlášené zoo.

Jak se přihlásit?
          Stačí mailem nebo telefonicky (viz. kontakt) nahlásit, že máte zájem se zúčastnit výprodeje. Účast je zdarma a stejně tak odpolední sobotní program.
Pokud chcete objednat oběd, večeři nebo ubytování (které máme za zvýhodněné ceny), je třeba nahlásit i počet osob, o které jídlo máte zájem a v případě ubytování i jména (a taktéž jestli jde o noc z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli).
Poznámka: Chcete-li se účastnit i pátečního a nedělního programu, je třeba (kromě výše uvedeného) jmenovitě vyplnit standardní přihlášku (viz. informace o aktuálním ročníku ZF). V takovém případě se platí i standardní poplatek (ve skutečnosti nejde o poplatek za účast - je to cena, která zahrnuje společnou večeři, přípitek, občerstvení po všechny tři dny a drobné režijní výdaje jako tisk, visačky, plastové "nádobí" apod.)

Zbytek sobotního programu
ve většině případů jde o komentovanou prohlídku zoo (s částí zázemí) a večerní aukcí, případně i s její úvodní přednáškou. Aukce bývá vždy nejzábavnějším bodem programu, její výtěžek jde na nějaký záchranný program té které zoo a draženy jsou předměty věnované jednak samotnými účastníky, ale i pořádající zoo. Mezi množstvím propagačních materiálů, triček, hrníčků a pod. bývají občas i "nesběratelsky" zajímavé předměty... Cokoli do aukce může věnovat pochopitelně i kterákoli jiná zoo, budeme za to rádi.
 

POŘÁDÁNÍ ZOOFANATIKY
          Akce je primárně pořádaná svými organizátory - většinu záležitostí si zorganizujeme a zařídíme sami, ovšem jistá součinnost zoo je nezbytná. Zoo se přímo finančně na ZOOfanatice nepodílí, jde spíše o poskytnutí zázemí, částečnou účast na programu a minimální personální výpomoc.

V čem konkrétně tkví součinnost zoo?
1) poskytnutí zázemí (dostatečně velký přednáškový sál nebo pod. prostory - řádově pro 70 lidí) se zařízením (ozvučení, projektor apod.) a vybavením (stoly, židle, rychlovarná konvice, hrníčky...)
2) zajištění jedné přednášky o samotné zoo a jedné přednášky o předmětu aukce (tj. na co půjde výtěžek), případně dalších odborných zoologických přednášek (nebo přednášek na související téma)
3) případné zajištění 1 - 2 zaměstnanců či brigádníků na výpomoc (průběžný úklid, přestavba stolů v sále, umývání hrníčků apod.) - přinejmenším v sobotu, lépe po celé tři dny
4) zajištění komentované prohlídky zoo (v sobotu) a umožnění vstupu do některého ze zázemí
5) poskytnutí prostor pro prezentaci a výprodej ostatních zoo (ve veřejných prostorách - ideálně v pavilonu nebo pod.)
6) vložení nějakého předmětu nebo lépe předmětů, coby "zlatého hřebu" do aukce (pro orientaci jsou "zlaté hřeby" i další informace o předešlých aukcích uvedeny na souhrnné stránce)
7) bezplatný vstup od pátku do neděle pro všechny účastníky

Další informace
1) ze ZOOfanatiky bývá několik výstupů (tisk, internet, příspěvek ve výroční zprávě zoo), v pátek dopoledne je možné uspořádat i tiskovou konferenci pro regionální média
2) ZOOfanatika se začíná plánovat a připravovat několik měsíců před koncem předešlého roku - tak aby byl (nejlépe) během listopadu hotový kompletní program, zajištěno ubytování, stravování atd. - aby mohly být zveřejněny kompletní finální informace pro účastníky
3) přihlašování účastníků probíhá průběžně téměř až do termínu konání (deadline je většinou tak 5 dnů před ZOOfanatikou - v závislosti na podmínkách objednávání ubytování a stravování)
4) coby organizátoři se do místa konání dostavujeme s předstihem (většinou den předem), kvůli přípravě, organizaci, úpravám apod.
5) celý program je neveřejný, tj. jen pro účastníky, výjimkou je sobotní prezentace zoo a výprodej materiálů. Druhou výjimkou může být aukce (dle přání zoo) - aukce může být i pro veřejnost, ovšem má to svá technická úskalí - aukce se koná v sobotu pozdě večer, je-li veřejná, je třeba nějakým způsobem řešit přístup veřejnosti do přednáškového sálu (nebo jiných prostor, kde probíhá aukce).
6) výtěžek aukce jde na nějaký záchranný projekt, program, na záchranné centrum nebo pod. - cíl výtěžku si určuje zoo

Více orientačních informací lze zjistit na stránkách předešlých ročníků - v menu položka ročníky, stránky souhrn a program každé předešlé ZOOfanatiky, případně v kategorii "o nás" stránky souhrn (kumulovaný), schéma programu, o ZOOfanatice atd. Případné dotazy zodpovíme telefonicky nebo mailem, případně prostřednictvím Facebooku (viz. kontakt).
 

ZOOfanatika 2014 - 2022
Datum poslední aktualizace: 29. 09. 2022 • Date of last actualization:29. 09. 2022