ZOOfanatika - logo • logotype
 
    The logo should be comprises animal for obvious connection with zoos. ZOOfanatika arose and runs in Czech republic, so that "national animal" has been chosen - a symbol of Czech kings - an animal that is in the Czech Lands, perhaps continuously at least since the 13th century - lion.
    The lion should to be in retro style symbolizing zoo-collecting, which is more or less an evidence of the zoo history. So the the model should become a lion statue. Originally, the lens focuses on the numerous Czech lion statues, but none of our lions had not the appropriate shape, look, position, posture etc. So finally, it was chosen lion that stands in Madrid in front of the Congress of Deputies (Congreso de los Diputados)... The shape of this lion statue on the photograph was slightly simplified, stylized and manually redrawn into vector form.
    The logo is intentionally in the shape of letter "L", to allow inscribe current year of ZOOfanatika in the empty space. If necessary, an inscription "ZOOfanatika" could be replaced by abbreviation "ZF" - for an overall rectangular shape with no empty space, but so far, this variant was not needed.

         
Author of the logo: Roman Hynek © 2014
    Logo mělo být tvořeno zvířetem, aby byla patrná souvislost se zoo. ZOOfanatika vznikla a probíhá v Čechách, proto bylo zvoleno "národní zvíře" - symbol českých králů - zvíře, které je v Česku snad nepřetržitě nejméně od 13. století - lev.
    Lev měl být v retro stylu symbolizujícím zoo sběratelství, které je více méně dokladem historie zoologických zahrad. Předlohou se tedy měla stát socha lva. Původně byl objektiv zaměřen na četné české sochy lvů, ale žádný z našich lvů nebyl v odpovídající podobě, vzhledu, pozici, postoji atd. Nakonec byl tedy zvolen lev, který stojí v Madridu před budovou Kongresu poslanců (Congreso de los Diputados)... Podoba sochy tohoto lva na fotografii byla mírně zjednodušena, stylizována a ručně překreslena do vektorové podoby.
    Logo je záměrně ve tvaru písmene "L", aby bylo možné do prázdného prostoru vepsat aktuální ročník ZOOfanatiky. V případě potřeby by mohl být nápis "ZOOfanatika" nahrazen zkratkou "ZF" - pro celkový obdélníkový tvar bez prázdného místa, dosud však tato varianta nebyla potřebná.

          Autor loga: Roman Hynek © 2014

 
ZOOfanatika 2014 - 2022
Datum poslední aktualizace: 29. 09. 2022 • Date of last actualization:29. 09. 2022