O ZOOfanatice
 
Co je ZOOfanatika
          ZOOfanatika je setkávání zoo nadšenců a sběratelů zoo materiálů, které se koná vždy v některé zoo a ve spolupráci s ní. Do jisté míry je obdobou Zoohistoricy (celoevropské výměnné setkávání sběratelů), má s ní však společné de facto pouze dva body a to ještě jen částečně, vše ostatní je jen na ZOOfanatice.
          Kromě sběratelské výměny materiálů a aukce, jejíž výtěžek jde na nějaký záchranný program, sestává ZOOfanatika z řady odborných přednášek, besedy se zaměstnanci, komentované prohlídky (včetně části zákulisí), výprodeje materiálů a prezentace ostatních zoo, přednášky či besedy s nějakou významnou postavou zoologie atd.
           Vše včetně ubytování a stravování je organizované.

V čem se liší ZOOfanatika od Zoohistoricy
1) Zoohistorica je celoevropská a tak se mluví především anglicky a německy, ZOOfanatika je zaměřená na slovanské účastníky (ale je otevřena všem) a tak je hlavním jazykem čeština. Veškeré informace bývají také v angličtině, hojně se komunikuje v polštině, ovšem veškerý program je pouze v češtině.

2) Zoohistorica je výhradně sběratelská akce, ZOOfanatika je i pro fanoušky zoo. Zoohistorica má jen výměnu materiálů a aukci, ZOOfanatika kompletní třídenní program (přednášky, komentovaná prohlídka atd.), včetně několika velmi originálních bodů (např. výprodej materiálů a prezentace ostatních zoo, beseda s významnou postavou zoologie atd.)

3) Cena Zoohistoricy je obvykle okolo 35 € a obsahuje účastnický poplatek, vstupné do zoo, vše ostatní si platí každý sám, cena ZOOfanatiky je 350 Kč a zahrnuje jednu večeři, přípitek, non-stop základní občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, tyčinky apod.), vstupné do zoo je zdarma, včetně komentované prohlídky, stejně tak i přednášky.

4) Zoohistorica probíhá téměř bez účasti zoo, ZOOfanatika v úzké spolupráci se zoo.

5) V případě Zoohistoricy dodávají předměty do aukce výhradně sběratelé, v případě ZOOfanatiky také účastníci, ale nějaký "zlatý hřeb" (většinou více) do aukce věnuje samotná zoo.

6) Při účasti na Zoohistorice si každý účastník zajišťuje stravování a ubytování sám, pro účast na ZOOfanatice je ubytování i stravování zajišťováno organizátory, za předem domluvené mnohem výhodnější ceny.

7) Na Zoohistorice se platí 5 € poplatek za stůl (při výměně), na ZOOfanatice 90 Kč, ale je možnost i jen "půl stolu" za 50 Kč

8) Na obou akcích se dělá společné foto, na ZOOfanatice, každý dostává navíc pohlednici s touto fotografií (následující rok).

9) Zoohistorica nemá pevnou organizační strukturu, není nikdo konkrétní, kdo například rozhodne, kde bude příští ročník, organizátorem je každý rok někdo jiný, ZOOfanatika má své organizátory.

Jak vznikla ZOOfanatika
          Cena Zoohistoricy (nejen účastnický poplatek, ale i doprava, ubytování stravování) je na nás východoevropany poměrně vysoká, občas je místo konání daleko a jsou i problémy s dopravou. To bylo důvodem první myšlenky na obdobné setkání v malém českém měřítku. Dalším důvodem byla velmi nízká (často nulová) účast Čechů a Slováků. Tato první myšlenka se zrodila asi v roce 2011, kdy se v Lipsku konala již 22. Zoohistorica. Coby zřejmě největší sběratelé v Česku (Roman Hynek a Martin Vobruba) jsme o tom diskutovali mnohokrát v průběhu dvou - tří let, ale nikam to nevedlo, zůstávalo je u diskuzí.
         V lednu 2014 mi zavolal ředitel Královédvorské zoo, Přemek Rabas, jestli by bylo možné domluvit Zoohistoricu ve Dvoře - týž nebo příští rok. Ptal jsem se na to, ale místa konání prý byla rozebrána asi na 6 let (vzhledem k neorganizovanosti Zoohistoricy to nakonec nebyla pravda). Na to ředitel Zoo Dvůr Králové reagoval slovy, zda nechceme uspořádat nějakou takovou svojí akci - českou. Slovo dalo slovo a tak jsme se pustili do zařizování. Od počátku jsme si řekli, že to nemůžeme dělat jen pro sběratele, ale musíme i pro ostatní zoo-nadšence, tedy s kompletním programem. Obávali jsme se, že českých a slovenských sběratelů přijede málo, proto byla původní verze pro Čechy, Slováky a Poláky - tedy bez jazykové bariéry. V zápětí jsme to rozšířili na všechny Slovany (kteří by si měli rozumět) a nakonec jsme ZOOfanatiku otevřeli pro všechny (ačkoli program je jen v češtině). V té době jsme ještě používali pracovní název ZOOmánie, až později jsme zjistili, že zoománií existuje spousta (mj. i jakýsi dětský pořad v TV), proto přišla změna na ZOOfanatiku.
         Zoo nám dala zcela volnou ruku v programu a ve všem vyšla vstříc, proto jsme mohli ve velmi krátké době nejen zorganizovat celou ZOOfanatiku, tj. jak výměnu, tak kompletní program, ale také zařídit i ostatní servis, jako ubytování a stravování, za zvýhodněné ceny a v neposlední řadě vytvořit Facebookovou stránku a jmenovitě oslovit potenciální účastníky. První ZOOfanatika se konala pouhé 3 měsíce od počátečního impulzu - 3 měsíce po prvním telefonu ředitele zoo, kterým ovšem poptával Zoohistoricu...
          Ještě než první ZOOfanatika začala, domluvili jsme se, že bude pokračovat každý rok, příště v Plzni...
 
ZOOfanatika 2014 - 2022
Datum poslední aktualizace: 29. 09. 2022 • Date of last actualization:29. 09. 2022