ZOOfanatika 2019 - společné foto • joint photo
 

Pohled (foto: Mgr. Katarína Gregušová , grafika: Roman Hynek) • Postcard (photo: Mgr. Katarína Gregušová, graphics: Roman Hynek)


foto • photo: Mgr. Katarína Gregušová
 
ZOOfanatika 2014 - 2019
Datum poslední aktualizace: 09. 01. 2022 • Date of last actualization:09. 01. 2022