ZOOfanatika 2019 - společné foto • joint photo
 

Pohled (foto: Mgr. Katarína Gregušová , grafika: Roman Hynek) • Postcard (photo: Mgr. Katarína Gregušová, graphics: Roman Hynek)


foto • photo: Mgr. Katarína Gregušová
 
ZOOfanatika 2014 - 2019
Datum poslední aktualizace: 02. 07. 2019 • Date of last actualization:02. 07. 2019