ZOOfanatika 2021 - program
 
!!! za tečkou (•) je uvedeno místo konání; čísla v závorkách odpovídají číslům v obou mapách !!!

PÁTEK 9. července 2021
09.00 - 10.00 ubytování • Koleje TUL (Technické univerzity Liberec) (4)
09.00 - 10.00 příjezd účastníků, registrace (každý obdrží identifikační visačku, program, stravenky...) • Lidové sady, Malý sál (2)
10.00 - 11.00 uvítání účastníků (MVDr. David Nejedlo); organizační informace (Roman Hynek), představení účastníků • Lidové sady, Malý sál (2)
11.00 - 12.00 přednáška "Zoo Liberec" (MVDr. David Nejedlo) • Lidové sady, Malý sál (2)
12.00 - 12.15 pauza
12.15 - 13.15 přednáška "Etnografické stavby a prvky v evropských zoo" (Lukáš Nekolný) • Lidové sady, Malý sál (2)
13.15 - 14.15 oběd • Lidové sady, Malý sál (2)
14.15 - 15.15 přednáška "Záchrana zebry bezhřívé" (ing. Luboš Melichar)  • Lidové sady, Malý sál (2)
15.15 - 15.30 pauza
15.30 - 16.30 fotopřednáška "Zoo Rakouska - 1. část"  (Roman Hynek) • Lidové sady, Malý sál (2)
16.30 - 16.45 pauza
16.45 - 17.45 fotopřednáška "Zoo Rakouska - 2. část" (Roman Hynek) • Lidové sady, Malý sál (2)
17.45 - 18.45 společná večeře a přípitek (zahrnuto v ceně) • Lidové sady (2)
18.45 - 19.45 fotopřednáška "Zoo Rakouska - 3. část"  (Roman Hynek) • Lidové sady, Malý sál (2)
od 19.45 seznamovací večírek, diskuze • Lidové sady, Malý sál (2)

SOBOTA 10. července 2021
6.45 - 7.45 snídaně • Lidové sady, Malý sál (2)
7.45 - 11.00 sběratelská výměna zoo-materiálů (základní občerstvení v ceně) • Lidové sady, Malý sál (2)
11.00 - 11.30 pauza (na úklid sálu po výměně)
11.30 - 12.30 přednáška / beseda s významnou postavou české zoologie - MVDr. Jiří Dousek Ph.D. - přední odborník na welfare zvířat, dlouholetý pracovník SVS (Státní veterinární správy) a místopředseda ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) • Lidové sady, Malý sál (2)
12.30 - 13.00 společné focení • na louce u vchodu (5)
13.00 - 14.00 oběd • Lidové sady, Malý sál (2)
14.00 - 16.00 komentovaná prohlídka ZOO včetně části zákulisí (zvířecí kuchyně) - prohlídka bude ve 3 skupinách • od Lidových sadů (2)
16.00 - 17.00 večeře
17.00 - 17.30 přednáška k předmětu aukce - expozice nestorů kea v Zoo Liberec (MVDr. David Nejedlo) • Lidové sady, Malý sál (2)
od 17.030 aukce (dražba  - předměty věnované sběrateli a další hodnotnější body - výtěžek bude použit na stavbu expozice nestorů kea)  • Lidové sady, Malý sál (2)

NEDĚLE 11. července 2021
7.30 - 8.30 snídaně • Lidové sady, Malý sál (2)
8.30 - 10.00 přednáška "Historie zoologických zahrad 7. díl - Novověk (od pol. 17. stol.)" (Roman Hynek) • Lidové sady, Malý sál (2)
10.00 - 10.15 pauza
10.15 - 11.15 fotopřednáška "Některé zoo Kanárských ostrovů (Tenerife a Gran Canaria)" (Martin Vobruba)  • Lidové sady, Malý sál (2)
11.15 - 11.30 pauza
11.30 - 12.30 přednáška "ZOO Na Hrádečku" (Romana Lišková) • Lidové sady, Malý sál (2)
12.30 - 13.00 ukončení ZOOfanatiky • Lidové sady, Malý sál (2)
13.00 - 14.00 oběd • Lidové sady, Malý sál (2)
14.00              odjezd domů, individuální prohlídka zoo

MAPA:

mapa k tisku v PDF


mapa k tisku v PDF


mapa k tisku v PDF
ZOOfanatika 2014 - 2019
Datum poslední aktualizace: 09. 01. 2022 • Date of last actualization:09. 01. 2022